Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Faaborg-Midtfyn Radikale Venstre

Publiceret

Kommunalpolitik 16. januar
2020

Nytårshilsen fra Anne Mette og Søren

Kære Radikale i Faaborg-Midtfyn Kommune


Rigtig godt nytår.


I 2019 har vi brugt meget tid på folketingsvalget. Det blev et godt valg for vores parti. Vi fik vores fynske mandat tilbage. Rasmus Helveg Petersen blev valgt ind for Fyn i folketinget.


2019 blev også året, hvor vi fik en del nye medlemmer i vores parti. Det er skønt og vi håber på endnu flere i 2020.


I kommunalt regi blev 2019 året, hvor visionerne for den nye bydel i Årslev blev offentliggjort. Vi håber og tror på, at de første byggegrunde på ”Sommerfuglegrunden” kan udstykkes og sælges allerede i 2020. Ligeledes blev arkitektkonkurrencen for Slagterigrunden i Faaborg afsluttet. Begge to projekter, der forhåbentlig vil være med til at skabe en sund udvikling i vores kommune og begge projekter har haft radikal deltagelse i styregrupperne.


I 2019 har vi forsøgt at sætte en dagsorden på følgende områder:  1. FN’s Verdensmål og den grønne omstilling


Vi har arbejdet benhårdt på at italesætte vigtigheden af, at FN’s Verdensmål sættes på dagsordenen i vores kommune. Vi håber fortsat på, at det vil lykkes at få nedsat et midlertidigt udvalg, der skal arbejde med dette fokus.


2. Direktører i Faaborg-Midtfyn Kommune


Vi har den holdning, at det er muligt at nedbringe antallet af direktører fra tre til to. Dette for at øge de øvrige ledelseslags råderum. Det er en debat, der har fyldt meget i 2019. Nu er debatten fortsat aktuel, da Helene Bækmark er fratrådt og vi i øjeblikket er i færd med at ansætte en ny kommunaldirektør. Når vi har fundet vores nye kommunaldirektør, så skal vi i gang med en debat om antallet af direktører.  1. Fokus på kernevelfærd


I forbindelse med årets budgetforhandlinger valgte vi at sætte en dagsorden i medierne, inden selve forhandlingerne gik i gang. I et svært budgetår med udsigt til markante besparelser, forsøgte vi at skabe flertal for at holde hånden under vores kernevelfærd generelt og i særdeleshed i daginstitutioner, skoler og på ældreområdet. Det lykkedes i store træk at få flertal for at skærme ovennævnte områder, hvilket vi er utroligt glade for.  1. I forbindelse med budgetforhandlingerne var flere lokalpolitikere ude med forslag om, at vi kunne skære ned på antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer for at spare penge. Her gik vi imod og foreslog i stedet, at vi skulle øge antallet af medlemmer for at styrke nærdemokratiet. Vi beholdt det nuværende antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Vi håber fortsat på, at vi kan øge antallet på sigt.


I 2020 vil vi forsøge at sætte dagsordenen på følgende områder:  1. FN’s Verdensmål og den grønne omstilling.


Vi vil være medarrangør af en temadag på Midtfyns Gymnasium d.21.marts omhandlende FN’s Verdensmål. Vi håber, vi kan være med til at skubbe til både kommunale initiativer og mere borgernære tiltag. Vi har allerede i år foreslået et forbud mod engangsplastik på rådhuse og i kommunale institutioner. Forslaget er i øjeblikket ved at blive undersøgt adninistrativt, inden det behandles politisk.


Vi tror på, at mange mennesker gerne vil være med til at gøre en grøn forskel i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se mere på https://17vm.home.blog/  1. Ny ambitiøs rygepolitik

  2. Styrke tænkningen om generationsmøder og derigennem forebygge fx ensomhed

  3. Arbejde målrettet og ret intenst med den grønne omstilling

  4. Kan vi have vuggestuer på landet i vores kommune?

  5. Genopfinde den forebyggende tankegang i vores kommune

  6. …og forhåbentlig meget, meget mere. Hvis du har gode ideer, så sig endelig til


Vil du være kandidat til kommunalvalget 2021?


Vi er allerede i gang med de første overvejelser omkring kommunalvalget, der afholdes i november 2021. Vi fik et brag af et valg i 2017. Dette skal vi gerne gentage og gøre endnu bedre. Her er det vigtigt med en stærk liste af kandidater, der ønsker at stille op til kommunalvalget. Kontakt derfor meget gerne os, hvis du vil være med på holdet? Vi kommer også til at tage kontakt til mulige kandidater. Vi er to medlemmer af kommunalbestyrelsen i øjeblikket, men vi vil så gerne være flere.


 


De bedste hilsner


Anna Mette Skov Borring & Søren Hillers